3.1 – 17e eeuws gedicht van Schotse soldaat

Link naar bron: http://www.electricscotland.com/history/netherlands/scots_brigade01.pdf

Militaire alliantie tussen Schotland en Frankrijk

Frankrijk en Schotland hadden in de 16e eeuw een militaire alliantie die er al eeuwen was. Deze was er in de Middeleeuwen om militaire weerstand te bieden tegen het vijandelijke Engeland. Het is ontstaan in de tijd van de ridderorden. Met name de orde van de tempeliers. Dit was van oorsprong een zeer rijke en gelovige Franse militaire orde, die pelgrims begeleiden naar het Heilige land Palestina, nu Israël.

De orde van de tempeliers

De tempeliers kwamen voort uit de Franse adel en bezaten daarom veel rijkdom en grondgebied. Ze hadden door geheel Frankrijk en daarbuiten vele priorijen. De Franse koningen leenden van de tempeliers geld om oorlog te kunnen voeren. Waardoor de tempeliers veel rijker werden dan het Franse koningshuis. Dit zorgde voor escalatie in de machtverhoudingen. Begin van de 14e eeuw begon de Franse koning de tempeliers te beschuldigen van allerlei zaken en betrok zelfs de paus in het conflict om de tempeliers te dwarsbomen. het betekende de ondergang van de orde in 1314. Een aantal van de tempeliers is in deze periode naar Schotland gevlucht.

Bron: Wikipedia – Tempeliers

De tempeliers waren zeer goede strijders die de kersverse Schotse koning Robert I de Bruce zeer goed kon gebruiken in zijn onafhankelijkheid strijd met Engeland. Koning Robert I de Bruce draagt de eer als onafhankelijkheidsstrijder na de strijd bij Bannockburn, Schotland in 1314. Die eer heeft hij waarschijnlijk mede te danken aan zijn ridders, de voormalige tempeliers. Ze werden in Schotland echter geen tempelier meer genoemd omdat die benaming hun leven zou bedreigen. Het gedicht van de Schotse soldaat vermeld de voorvaderen niet als tempeliers. Maar vermeld wel Frankrijk, Palestina en Jeruzalem.

Eerherstel

Citaat: “In 2001 vond professor Barbara Frale bij toeval het perkament van Chinon in het Vaticaans Geheim Archief. Het document uit 1308-1314 was onterecht in het archief van de 17e eeuw terechtgekomen. Het beschreef de verhoren van 79 Tempeliers, waarvan de bekendste tussen 28 juni en 2 juli 1308 gehouden werden in het kasteel van Chinon. Het bevat ook aantekeningen van paus Clemens V gericht aan bisschop Jacques Fournier (de latere paus Benedictus XII). Daaruit zou blijken dat Clemens de Tempeliers in 1314 vrijgesproken heeft van ketterij, hen de pauselijke absolutie geschonken heeft en zelfs vergiffenis gevraagd heeft. Hij ontbond de tempelorde onder politieke druk van de Franse koning Filips IV.

Het Vaticaan gaf op 25 oktober 2007 het boek Processus contra Templarios uit en verklaarde de Tempeliers niet langer ketters. De publicatie was gebaseerd op het perkament van Chinon. In 2008 spanden nazaten van de Tempeliers in Spanje een rechtszaak aan tegen paus Benedictus XVI om de goede naam van de tempelorde te herstellen. Linken naar de bronnen: https://nl.wikipedia.org/wiki/Tempeliers en Battle of Bannockburn – Wikipedia

Y-dna match met familie Tremblay

De gezamenlijke voorvader van Brussee en Tremblay leefde circa 3000 jaar geleden. Meer informatie over de Brussee Y-dna matches is te lezen in hoofdstuk 1.2 Y-dna resultaten.

De voorvader van de familie Tremblay is Bernard de Tremblay / Tremelay, grootmeester van de tempeliers in de 12e eeuw.

Link naar bron: https://en.wikipedia.org/wiki/Bernard_de_Tremelay

16e eeuw triple alliantie 1596 – 1598

Triple Alliantie (1596) – Wikipedia

De Triple Alliantie van 1596 was een alliantie tussen Engeland, Frankrijk en de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden.[1] De Republiek sloot zich als derde partij aan bij een eerder gesloten verdrag tussen Engeland en Frankrijk. Door de ondertekening van het traktaat erkenden Frankrijk en Engeland als eersten de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden als onafhankelijke staat. De partijen in de alliantie waren alle drie in oorlog met Spanje. Er was geprobeerd om Duitse vorsten bij de alliantie te laten aansluiten, maar zij voelden zich niet geroepen om een rol te gaan spelen in een oorlog tegen Spanje. Door de alliantie waren de staten onder meer verplicht om legers te onderhouden die bij de bondgenoten actief waren. De alliantie had slechts een paar jaar effect.

Frankrijk sloot in 1598 een vredesakkoord met Spanje (Vrede van Vervins), waarmee haar deel in de alliantie zinloos was geworden. Engeland was in diezelfde jaren ook aan het onderhandelen over vrede met Spanje maar het zou uiteindelijk tot 1604 duren tot een vredesakkoord, het Verdrag van Londen, werd gesloten.

Bron: Triple Alliantie (1596) – Wikipedia

Geschreven en samengesteld door Lisanne Imholz – Copyright september 2023.