1.5 De goudschat van Villena, Alicante

Datum: 31 mei 2023

Dit hoofdstuk is een vervolg op hoofdstuk 1.3 Brussee Y-dna migratieroute – match op SNP R-Z195 te Villena.

De Schat van Villena is een van de meest sensationele gouden vondsten van de Europese bronstijd. Het bestaat uit 59 voorwerpen van goud, zilver, ijzer en barnsteen met een totaal gewicht van bijna 10 kilo. Die omvang maakt het de belangrijkste schat van gouden servies in Spanje en de tweede in Europa, alleen overtroffen door die van de koninklijke graven van Mycene, Griekenland. Bovendien vallen de stukken ijzer op, omdat ze de oudste zijn die in Spanje zijn gevonden en overeenkomen met een fase waarin ijzer als edelmetaal en daarom koesterbaar werd beschouwd. Onder de 66 stukken van de schat bevinden zich drie van zilver, twee van ijzer en een van barnsteen. De rest is gemaakt van goud.

Complete set van de Tesorillo del Cabezo Redondo:

  • Tesorillo del Cabezo Redondo: Samengesteld uit 35 stukken persoonlijke versiering (een diadeem, ringen, armbanden, hangers, kettingkralen, spiralen, linten en een kleine gouden staaf) die 150 g in gewicht bereiken. In Cabezo Redondo is een werkplaats van een goudsmid gevonden. Daarom is er het vermoeden dat deze stukken daar zijn vervaardigd.
Bron: https://es.wikipedia.org/wiki/Cabezo_Redondo
  • Schat van Villena: Hoewel het niet werd gevonden in de Cabezo Redondo, maar in de Rambla del Panadero, 5 km ten oosten van de stad, lijken de chronologie, de gelijkenis met de Tesorillo en het vat waarin het werd gevonden erop te wijzen dat het verborgen is in de rivierbedding door een van de bewoners van de Cabezo Redondo.
  • Weefgetouw uit de bronstijd: Een weefgetouw en 48 gewichten van hetzelfde zijn teruggevonden in de zomercampagne van 2008, evenals verschillende fragmenten van gewichten waarmee we kunnen aangeven dat de prehistorische weefgetouwen verticaal waren en dat de gewichten dienden om te spannen.

De schat van Villena – de grootste goudschat uit de Spaanse bronstijd

Link naar bron: Link: https://novaciencia.es/el-yacimiento-de-cabezo-redondo-clave-en-un-estudio-de-la-ual-sobre-la-historia-entre-1-200-y-800-antes-de-cristo/

Foto van de vondst van de schat van Villena in 1963

Bron idem aan voorgaande afbeelding.

Tentoonstelling van de complete schat in het archeologisch museum José Maria Soler:

Bron: Schat van Villena – Wikipedia

De Cabezo Redondo 

Deze nederzetting is een archeologische site uit de bronstijd, die is gelegen op 2 km van Villena (Alicante). Het is geen dorp, maar een echt regionaal centrum dat tussen 1500 en 1000 voor Christus werd bewoond. En behoorde waarschijnlijk tot de Argarische cultuur.

De site in zijn oorsprong moet een aanzienlijk grote omvang hebben gehad, die zich uitstrekte over de hele heuvel. Er wordt aangenomen dat hier de bevolking van verschillende andere kleine steden en dorpen die bestonden rond de oude lagune van Villena was geconcentreerd, omdat de fysionomie kenmerkend is voor een regionale hoofdstad vanwege de centrale ligging, de uitbreiding, de ontwikkelde stedenbouw, de bevolkingsdichtheid en de intense landbouw, veeteelt, metallurgische en textielactiviteiten die daar zijn ontwikkeld. Link naar de bron: https://es.wikipedia.org/wiki/Cabezo_Redondo

Link: https://www.researchgate.net/publication/352414535_Establishing_the_Middle_Sea_The_Late_Bronze_Age_of_Mediterranean_Europe_1700-900_BC
 

De nederzetting Cabezo Redondo lijkt sterk op een late El Argar-setting. Niet alleen wat betreft de architectuur, maar ook de verscheidenheid aan middelen van productie en de grote hoeveelheid slijpgereedschappen en opslagpotten. De economische macht die aan deze nederzetting verbonden was, kwam ook tot uiting in het overvloedige goud en zilver ornamenten. Het type en de datering van deze objecten tot 1500-1300 voor Christus is hetzelfde als de beroemde “Villena-schat“, die werd gevonden in een nabijgelegen rivierbedding in 1963 (zie Hernández Pérez etal. 2014). Op dit moment wordt Cabezo Redondo beschouwd als een proto-stedelijke groepering, met grote huiselijke omgevingen en enkele gebieden met gespecialiseerde activiteiten met betrekking tot metaal- en ivoorwerk.

Link naar bron: https://www.researchgate.net/publication/352414535_Establishing_the_Middle_Sea_The_Late_Bronze_Age_of_Mediterranean_Europe_1700-900_BC

Het keramiek dat op de site werd gevonden, is van hoge kwaliteit, waarvan sommige van complexe decoratie. De kenmerken van de voorwerpen van bot en steen of metaal, waaronder de messen en bijlen van brons en de ornamenten van hetzelfde metaal of van goud en zilver, duiden op een prehistorische cultuur, maar niets primitiefs. Hoewel het schrijven onbekend was, had het een hoge mate van technologische en sociale ontwikkeling.

De graven zijn gevonden onder de huizen en vergezeld van een rijke grafgiften. Sommige werden in grote vaten geplaatst, andere in een put, soms omringd door steen, of in kleine grotten. Bron: Cabezo Redondo – Wikipedia

Bron: Gabriel García Atiénzar – https://www.researchgate.net/figure/o-Cabezo-Redondo-a-western-slope-b-eastern-hillside-c-plan-of-the-archaeological-site_fig10_271073909

Cabezo Redondo, die op het moment van maximale pracht door meer dan tweehonderd mensen bewoond werd, zijn slechts resten van zestig individuen gevonden. De onderzoeker beschrijft hoe het vandaag de dag onbekend blijft waar en hoe de rest van de bevolking werd begraven, “de erfgenamen van de reeds bestaande afstammingslijnen in deze landen vóór de komst van de elites van Midden-Europa.” Hij herinnert eraan dat er lokale vrouwen en mannen waren die niet het recht hadden om begraven te worden in Cabezo Redondo.” Link naar bron: https://novaciencia.es/el-yacimiento-de-cabezo-redondo-clave-en-un-estudio-de-la-ual-sobre-la-historia-entre-1-200-y-800-antes-de-cristo/

Y-dna studie van Cabezo Redondo

De gegevens die door verschillende begrafenissen van de Cabezo Redondo-site zijn verstrekt, hebben het mogelijk gemaakt om de populaties van de bronstijd (2200-1200 voor Christus) genetisch te karakteriseren, waaruit de vervanging van de elites blijkt en het verschijnen van een nieuwe bevolkingsgroep van steppe-oorsprong (Zuid-Rusland en Oekraïne) die zich in de eerste momenten van deze periode op het schiereiland vestigde en die erin slaagde zichzelf eeuwenlang aan de macht te houden.

De monsters van Cabezo Redondo die in deze studie werden geanalyseerd, komen overeen met drie mannen, waarvan het Y-chromosoom past bij dat van haplogroep R1b en die stierven tussen 1700 en 1600 voor Christus, werden begraven in verschillende huizen van de stad, een ritueel gereserveerd voor mensen van hogere rang. Bovendien werden als onderdeel van hun grafgiften kleine gouden en zilveren sieraden gedocumenteerd die in verhouding stonden tot deze status. Link naar bron: https://novaciencia.es/el-yacimiento-de-cabezo-redondo-clave-en-un-estudio-de-la-ual-sobre-la-historia-entre-1-200-y-800-antes-de-cristo/

Samengesteld en geschreven door Lisanne Imholz-Komijn – mei 2023 Copyright