logo

Welkom bij Brussee.nl

De website is bedoeld om toegang te geven aan geïnteresseerden, die ervan kennis kunnen nemen, gebruik kunnen maken van de gegevens en om eventueel erop te reageren.

De stamboom gegevens zijn vrij toegankelijk, maar alleen in Excel formaat beschikbaar. Nic staat zoekt nog steeds iemand die e stamboom van Exel in een recent stamboom formaat kan overzetten om de gegevens toegankelijker te maken.

Wat betreft de gedichten, In de jonge jaren van Nic Brussee van ca. 1960 tot ca. 1980 was er heel veel waardering voor deze gedichten en Nic hoopt dat dit nog steeds het geval zal zijn.