Inleiding van Lisanne Imholz-Komijn

Waar kwam de oudst bekende voorvader van de Brussee familie “Samuel Jacobsen” vandaan? Dat was de aanleiding waardoor ik in 2016 in contact kwam met Nic Brussee. Was hij een Hugenoot uit Frankrijk, Vlaamse of Joodse vluchteling? Was hij überhaupt een vluchteling? Het leek mij een leuke uitdaging hier antwoord op te vinden en zo begon onze zoektocht.

Mijn eigen connectie met de familie Brussee is mijn overgrootmoeder “Janna Brussé 1867-1916” uit de tak van Ouderkerk aan de IJssel.

De oudste vermelding van het protestantse huwelijk van de stamvader uit 1639 te Rijnsburg, vermeld geen achternaam en plaats van herkomst. Daarbij zijn er niet veel Rijnsburgse archieven bewaard gebleven van voor 1675. Het zoeken werd extra bemoeilijkt, omdat de naam Brus(s)ee pas vanaf 1678 in de archieven vermeld staat.

Om meer inzicht in de herkomst te krijgen heeft Nic een uitgebreide Y-DNA en een autosomale dna test laten doen. Deze manier van stamboomonderzoek heet “Genografie”. Het is een zeer welkome aanvulling gebleken voor ons onderzoek. Momenteel doen we verder Y-DNA onderzoek om bewijs te verkrijgen over de werkelijke afkomst van de Nederlandse familie Brussee/Brussé.

Het 5-jarig onderzoek was zeer complex maar zeker ook interessant. Daarom vertel ik u op deze website graag meer over de gevonden vondsten, die een interessante familiegeschiedenis aan het licht zullen brengen.

De website is nog in opbouw. Er zullen steeds nieuwe vondsten en verhalen over de voorvaderen van Brussee worden toegevoegd.

Ik wens u veel leesplezier op de Brussee website.

Lisanne Imholz-Komijn

Doneren!